image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Sôi nổi chuỗi hoạt động kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Lượt xem: 8
Anh-tin-bai


Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

🌻🌻Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931– 26/03/2023), sáng 25/3 Đoàn xã An Thắng tổ chức học tập, nghiên cứu Học tập 4 bài lý luận chính trị cho đoàn viên mới kết nạp.
            💥💥 Thông qua đó nhằm trang bị cho Đoàn viên những kiến thúc cơ bản, cốt lõi, mang bản chất khoa học, cách mạng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn.

🍀🍀 Nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức Cách mạng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; vận dụng những kiến thức được học để tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho đoàn viên./.

 

Thu Hà
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới