image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐẢNG BỘ
Lượt xem: 9
Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, tập huấn và triển khai thực hiện Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Thực hiện Chương trình tác năm 2023; Kế hoạch số 73-KH/HU, ngày 28/8/2023 của BTV Huyện ủy An Lão về tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, tập huấn và triển khai thực hiện Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Sáng nay, 06/10/2023 Đảng bộ xã An Thắng tổ chức Lễ trao HHĐ đợt 02/9/2023 và phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở. Về dự với Đảng bộ xã có đ/c Đỗ Văn Thưởng - UVBTV Huyện ủy, CHT Ban CHQS huyện; LĐ các Ban xây dựng Đảng; các đ/c Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN, các đoàn thể CT - XH xã, UVBCH Đảng bộ, Đại biểu HĐND xã, CBCC, Bí thư chi bộ, CBGV, người lao động các đv trường học, trạm y tế và đảng viên trong toàn đảng bộ. Tại HN các đại biểu đã được nghe các nội dung cơ bản của: Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở; Quy định số 23-CT/TW về tăng cường sự LĐ của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, ATGT trong tình hình mới; Quy định số 85 - QĐ/TW và HD số 99-HD/BTGTW của BTGTW về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội do đồng chí Nguyễn Sỹ Đức - PBTTT Đảng ủy làm Báo cáo viên.
Bùi Hiền
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới