image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Mô hình: Hội Nông dân xã An Thắng tham gia giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã An Thắng
Lượt xem: 42

 

Xã An Thắng là 1 trong 3 xã được thành phố và huyện phê duyệt đầu tư xây dựng các công trình Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn năm 2022-2023 với tổng số vốn đầu tư khoảng 120 tỉ đồng, cuối năm 2022 sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt các công trình xây dựng Nông thôn mới tại xã, Đảng ủy, HĐND xã đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện, bắt tay ngay vào các công việc, trước hết là công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, với quan điểm tuyến đường dễ giải phóng làm trước để tạo động lực và hiệu quả rõ rệt về lợi ích mang lại cho các công trình khó làm về sau.

Xác định công tác vận động nhân dân giải phóng mặt bằng hiến đất để xây dựng các tuyến đường giao thông là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, sau khi có nghị quyết của Đảng ủy xã, Ban chấp hành Hội Nông dân xã đã họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng UVBCH, triển khai các văn bản của thành phố, huyện và Đảng ủy xã tới toàn thể cán bộ hội viên nông dân nắm được chủ chương, các quy định về xây dựng các tuyến đường, về công tác kiểm kê, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng và lợi ích mang lại sau khi xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu như xã Tân Dân đã hoàn thành.

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các phòng ban chuyên môn của huyện và sự sự phối hợp của nhà thầu thi công, bằng các hình thức, biện pháp khác nhau để vận động nhân dân, bằng các nguồn hỗ trợ từ xã hội hóa để hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ phải giải phòng mặt bằng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với diện tích đất hiến nhiều trong khi công trình trên đất ít như: hỗ trợ kính phí, vật liệu, máy móc công trình, các nguồn hỗ trợ từ UBMTTQVN và các tổ chức khác. Đến nay cơ bản trên địa bàn xã An Thắng đã hoàn thành 4/5 tuyến đường giao thông nông thôn, 3 công trình xây dựng trường học, 21 tuyến đường theo gói mua sắm bê tông tươi, 247/247 cột đèn chiếu sáng với 19 tuyến đường.

Hiện tại xã An Thắng cón 1 tuyến đường giao thông từ cầu Tân Dân đến công ty Thủ Đô Vàng với thiết kế 9m mặt nhựa, mỗi bên 1,5m vỉa hè nhưng do một số hộ dân có công trình xây dựng kiên cố, cao tầng do đó số tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng lớn, trong khi nguồn kinh phí chi cho công tác giải phóng mặt bằng của xã vượt quá quy định nên phải thay đổi thiết kế, điều chính tim tuyến nên có một số vị trí không có vỉa hè, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chất lượng của công trình.

Với tinh thần phấn đấu xã An Thắng sẽ về đích xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023, hiện nay 100% gia đình hội viên nông dân xã có đất bị chiếm dụng đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, Hội nông dân xã thường xuyên tham gia cùng các đoàn công tác của xã đến vận động từng hộ gia đình, vận động nhân dân bằng nhiều cách, nhiều thành phần, đến đúng thời điểm và đúng con người phù hợp.

Trung Đức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới